Предприемаческа култура

Предприятие концепция: Да създадем стойност за клиентите означава да създадем стойност за себе си.
Enterprise Spirit: Да си партньор.
Цел на предприятието: Допустимото качество е задължение за обществото, а доброто качество е приносът за обществото.
Корпоративна услуга: Надхвърлете очакванията на клиентите.