Социална отговорност

Екологично и устойчиво развитие
Yizheng тежката индустрия е експерт в оборудването за производство на органични торове и оборудване за производство на комбинирани торове. Където и да е, компанията прави своето първо правило „зачитането на местните социални ценности и традиции“.
Докато извършва глобален бизнес и преследва растеж на печалбата, Yizheng винаги е поставял опазването на околната среда на първо място и е работил заедно за устойчивото развитие на глобалната икономика.

Ще пренесем благотворителността докрай
Със силно чувство за социална отговорност, тежката индустрия на Yizheng приема филантропията като друга цел на предприятието. Делата за даряване на училища и подпомагане на бедните разказват историята на Yizheng.
От 2010 г. Yizheng дари училище на повече от 20 деца в две местни села в Африка, освен че дава пари всяка година за издръжка на техните семейства.